Nuestros Servicios - suhiltzaileak

Vehículo Titulo Vehículos

Ibilgailuak

Vehículos Introducción Vehículos EUS

Suhiltzaile zerbitzuaren ibilgailu parkea osatzen duten ibilgailuen multzoa.

 

 

"Irteera trena". Lehen ekinaldian beharrezkotzat jotzen diren eta gertatutako ezbeharra edo zerbitzua konpontzeko balioko duten beharrezko hornidura-baliabideak (giza baliabideak eta materialak) garraiatzen dituzten ibilgailu edo unitate higikorren multzoa.

Nested Applications

Vehículo Auto-Bomba Nodriza S EUS

Bomba Nodriza Pesada

 

Elikatze Ponpa Astuna

Sutearen kontra azkar eta zuzenean borrokatzeko lanak egiteko ibilgailua, edota beste ibilgailu bat elikatzeko lanetan jardutekoa, erasorako edo lehen ekintzarako ibilgailuak baliabidez hornitzeko.

 

 

Ur edukiera 7000 litro eta 9000 litro bitartean dabil, eta apar-hauts edukiera 150 litro da.

 

 

Unidad Transporte pesado S EUS

Unidad Transporte Pesado

Garraio Astuneko Unitatea 

Kutxa bat baino gehiago dituen ibilgailu berezia, tamaina edo pisu handiko materialak edo tresneria garraiatzeko dena, eta edukiontzi mota desberdinekin erabiltzeko aukera ematen duena.

 

 

Nuclear Bactereológico y Químico S EUS

Nuclear Bactereológico y Químico

Nuklearra, Bakteriologikoa eta Kimikoa 

Salgai edo produktu arriskutsuak dauden istripuetan erreskate, salbamendu, babes, deskutsadura eta hurbiltze lanak egiteko eta gaiak ontzialdatzeko ibilgailua.

 

Giro kaltegarri, arrarifikatu edo kutsatuetan egin beharreko lan edo eragiketetarako erabiltzen da.


Babes kimiko edo erradioaktiboko jantziak, arnas aparatua babesteko ekipamenduak eta produktu arriskutsuak ontzialdatzeko eta ihesei eusteko ekipamenduak dauzka.

 

 

Furgón Salvamentos Varios S EUS

Furgón Salvamentos Varios

Askotariko salbamendurako furgoia 

Errepidean salbamendu, erreskate, ebakuazio eta laguntza lanak egiteko ibilgailua. Ibilgailu astun edo arin baten gainean muntaturik joan daitezke.

 

Harrapatutako pertsonak erreskatatzeko materiala dauka, zama handiak garaiera txikietara igotzekoa, kea dagoenean sutara hurbiltzekoa, gai kimikoen isurketa edo ihesik izatekotan egin beharreko jardunetarako, eskora txikiak eta larrialdiko zurkaizteak egitekoa, zuhaitzak kentzekoa, etab.

 

 

Unidad de Jefatura S EUS

Unidad de Jefatura

Buruzagitza Unitatea

Esku-hartze burua eramateko ibilgailu lagungarria. 

 

Unidad Mixta Personal S EUS

Unidad Mixta Personal

Pertsonal Unitate Mistoa 

Pertsonala ordezteko eta material osagarriz hornitzeko erabiltzen den ibilgailu lagungarria.

Bomba Forestal Pesada S EUS

Basoko Ponpa Astuna

Basoko Ponpa Astuna

Basoko suteak itzaltzeko ibilgailua, suaren kontra borrokatzeko agente itzaltzaile egokiez hornitua. Haren elementuen artean, nabarmentzekoa da sute ponpa edo ponpatze sistema, agente itzaltzaile bakoitzari egokitua, ura, aparra, hautsa etab. xurgatu eta bultzatzeko funtzioak betetzen dituena, bai eta biltegi-zisterna bat ere, non mota desberdinetako agente itzaltzaileak gordetzen baitira.

 

Autoponpen bidez, agente itzaltzaileak jaurti daitezke zisternatik bertatik, hornidura sare pribatu nahiz publikotik, beste ibilgailu batetik edo zuzenean ponpatik hartuta.

 

Ur edukiera 3500 litro da, eta apar-hauts edukiera 150 litro da.

 

 

Bomba Rural Pesada S EUS

Bomba Rural Pesada

Landako Ponpa Astuna

Hiri, landa eta industria suteak itzaltzeko ibilgailua, suaren kontra borrokatzeko agente itzaltzaile egokiez hornitua. Haren elementuen artean, nabarmentzekoa da sute ponpa edo ponpatze sistema, agente itzaltzaile bakoitzari egokitua, ura, aparra, hautsa etab. xurgatu eta bultzatzeko funtzioak betetzen dituena, bai eta biltegi-zisterna bat ere, non mota desberdinetako agente itzaltzaileak gordetzen baitira.

 

Autoponpen bidez, agente itzaltzaileak jaurti daitezke zisternatik bertatik, hornidura sare pribatu nahiz publikotik, beste ibilgailu batetik edo zuzenean ponpatik hartuta.

 

Ur edukiera 3000 litro eta 3500 litro bitartean dabil, eta apar-hauts edukiera 150 litro da.

 

Mota honetako Ibilgailuak eraisketa, argikuntza, seinaleztatze eta salbamendu lanetarako ere erabiltzen dira.

 

 

Auto-escalera Automática S EUS

Auto-Escalera Automática

Auto-eskailera automatikoa 

Leku garaietan erreskate, ebakuazio eta itzaltze lanak egiteko ibilgailuak, airean edo leku garaietan laguntza, salbamendu eta ebakuazio eskeko deiei erantzuteko eta pertsonak, animaliak edo ondasunak artatzeko ekipamendu eta materialez hornituak.

 

Eraikuntzak ikuskatzeko eta saneatzeko lanetarako, higiezinetako ateak eta sarbideak irekitzeko, eta biktimak eramatean osasun zerbitzuekin elkarlanean jarduteko ere erabil daitezke.

 

Aukera ematen du hiru mugimendu egiteko: igo eta jaistekoa, luzatu edo biltzekoa, eta bi noranzkoetan bira osoa egitekoa.

 

Gehieneko lan garaiera 22 eta 32 metro bitartean dago. 200 eta 300 kg zama bitartean dagoen lan plataforma bat dauka.

 

 

Unidad Transporte Personal S

Unidad Transporte Personal

Pertsonala eramateko Unitatea 

Pertsonala eramateko ibilgailu lagungarria.

Vehículo Título Materiales EUS

Materialak

Nested Applications

Remolque Moto-Bomba S EUS

Remolque Moto-Bomba

Moto-bonba atoia  

Unitate mugikorra, ur emari handiko bonba zentrifugoa duena. 

 

Remolque Usos Varios S EUS

Remolque Usos Varios

Askotariko atoia 

Konpartimentuetan banatutako unitate mugikorra, materilen eta taldeen multzo mistoa garraiatzeko, zerbitzuetarako eta ezbeharretarako. 

Barca de Salvamento S EUS

Barca de Salvamento

Salbamenduko Txalupa  

Ur inguruetan erabiltzen den unitate mugikorra, salbamendu eta erreskate operazioak burutzeko, eta lakuetan, ibaietan edo urtegietan, edota inspekzioak, kontrolak eta babes lanak egiteko.